1

God Frontier: AceKnight (Tìm họa sĩ)

- Neverland, 1 thế giới thần kì được chia thành 3 vùng lãnh thổ chính : Earth Land, Sky Land và Hell Land. Cả 3 đều rất giàu sức sống, mọi thứ trong tự nhiên phát triển, tiến hóa không ngừng, không thể tưởng tượng được, đất đai màu mỡ, sinh ra vô số kì quan, nơi thần bí, […]